image_print

פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

פֶּלֶא,נְפִילָה, פִּיל,הַנְּפִלִים,תְּפִילָה,תְּפִילִין,הִפְלָה פֶּלֶא יש אנשים טפשים שירדו למצרים כדי למצוא ראיות שהנסים והנפלאות של עשר המכות באמת קרו.הם מצאו ראיות בהירוגליפים,ואז ניסו להסביר כיצד כל התופעות התרחשו באופן טבעי, על ידי סיבה ותוצאה. הם הסבירו שהיה מחלה כלשהי במים שגרמה לדגים למות,ולצפרדעים לצאת מן המים,ואחר כך הכינים וכו'. טיפשים!הפלא האמיתי, הפלא של חג הפסח, היה … Continue reading פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

מקץ: חכם לְשׁוֹנוֹ בְּחִכּו – נפלאות שפת הקודש

מקץ /חנוכה חכם לְשׁוֹנוֹ בְּחִכּו    ההופעה הראשונה של המלה "חכם"במקרא היא בפרשתינו בעצת יוסף לפרעה:בראשית מא:לג -וְעַתָּה יֵרֶא פַרְעֹה אִישׁ נָבוֹן וְחָכָם וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם. בזוהר רמוז קשר בין "חכמה"ל"חכה" (במובןהמתנה):זוהר(א:קל:) - כתיב:עַיִן לֹא רָאָתָה אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה לִמְחַכֵּה לוֹ (ישע'סד:ג),מאילמחכהלו? כמה דאת אמר:וֶאֱלִיהוּ חִכָּה אֶת אִיּוֹב בִּדְבָרִים (איוב לב:ד),ומוסיף הזוהר שפירושה של מלת "חכה"הוא כח הדיוק:ואלין אינון דדחקין למלה דחכמתאודייקיןלה [אלו הם הדוחקים להבין … Continue reading מקץ: חכם לְשׁוֹנוֹ בְּחִכּו – נפלאות שפת הקודש

סוכות: הגג האלילי של גוג ומגוג ~ יהושוע שטיינברג

הרב ש"ר הירש מציע כי הקשר הפונטי בין השם "גוג" (ו"מגוג") והמילה העברית "גג" רומז גם לקשר רעיוני בין שתי המילים. בעוד היהודים יושבים מתחת לסכך הקלוש, והמספק הגנה מועטה מלבד מפני אור שמש ישיר, גוג המעשי ודומיו מעולם לא יתייחסו ל"שטות" כזו. עם זאת, ישראל נצמדה לכיסוי רופף זה במשך אלפי שנים. נושא תפיסות-העולם המנוגדים הללו הוא נושא מאמר זה.

image_print