image_print

שלח/יום כיפור: סליחה, מחילה, כפרה בשפע! ~ יהושוע שטיינברג

שלוש מלים עיקריות מתארות את עניני כפרת עונות: סליחה, מחילה, כפרה. אמנם, מה ההבדל המהותי ביניהן, כלומר, מהי הייחודיות של כל מלה? מאמר זה מוקדש לשאלה זו.

תרומה/יום כיפור: מַה לְכַפָּרָה, כְּפוֹר, כפורת, כּוֹפֵר? ~ יהושוע שטיינברג

תרומה/יום כיפור שמות כה:יז - וְעָשִׂיתָ כַפֹּרֶת זָהָב טָהוֹר אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבָּהּ. [רש"י פירש את המלה “כפורת” מענין  כיסוי]: רש"י - כפרת - כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה, ומניחו עליו כמין דף; [רש"י אינו מביא ראיה לדבריו, אולם ראב"ע הביא שגזרתה מענין "וכפר עליו הכהן", המורה לדעתו על  כיסוי החטא]: אב"ע … Continue reading תרומה/יום כיפור: מַה לְכַפָּרָה, כְּפוֹר, כפורת, כּוֹפֵר? ~ יהושוע שטיינברג

image_print