image_print

פרשת אחרי מות

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

המלה "תֶּבֶל" מופיעה פעם אחת בפרשת אחרי מות ופעם אחת בקדושים (שתי ההופעות מצוטטות מטה), ולא בשום מקום אחר בתורה. בשתי ההופעות מביא רש"י שני פירושים דומים - אבל לא זהים: בדעה ב' פירש -בשתי ההופעות- שענינה  בלילה ובלבול. אולם, בדעה א' באחרי מות פירש שענינה  עריות וניאוף, ובדעה א' בקדושים, פירשה רש"י כלשון  גנאי. … Continue reading פרשת אחרי מות

הודעה מיוחדת על המצב של היום

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

מחשבותי בענין המגיפה הנוראה הנוכחית, ר"ל. הגמרא בסנהדרין (צז.) אומרת שמשיח בא "בהיסח הדעת". בדרך כלל אנו מבינים את משמעות מימרא זו כ-"אף אחד לא חושב על הגאולה." אבל התבוננן... כרגע אין כמעט שום דבר אחר המדווח מלבד מחלה זו, ואפילו הסיפורים האחרים המועברים הם כולם בהקשר של הנגיף. אני חושב שהמילה היסח, כמו הרבה … Continue reading הודעה מיוחדת על המצב של היום

לך לך: המלט למקלט, לוט! ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

בפרשת השבוע, לך לך, אנו מתוודעים לראשונה לאחיינו של אברהם, לוט. האם יש משמעות שרמוז בשמו, אשר עשוי לספק תובנה לגבי בחירותיו ומעשיו? חכמינו פירשו שמות רבים כרמזים לאופיים (ראו למשל תנח' האזינו ז'), ואכן אמרו זאת גם על שמו של לוט (תנח' וישב ו'), אך במקרה זה לא ציין המדרש למה השם מרמז עליו (אך ראה פי' עץ יוסף על אתר). במאמר זה נסינו לקבוע את המשמעות הבסיסית של השם על ידי השוואתו למילים אחרות בשפת הקודש המכילות את שתי האותיות 'לט' - אותיות העיצור של המילה. אנו מקווים שההצעות שלנו יעזרו לפתור את התעלומה ה"לוּטה" הזו ולהאיר מושגים עטופים ב"עלטה".

image_print