image_print

אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

[המלה"תֶּבֶל"מופיעה פעם אחת בפרשת אחרי מות ופעם אחת בקדושים,ולא בשום מקום אחר בתורה.בשתי ההופעות מביא רש"י שני פירושים דומים -אבל לא זהים: 1. בדעה א' פירש בהופעה הראשונה שענינה עריות,ניאוף,ובהופעה השניה:גנאי. 2. בדעה ב' פירש בשתי ההופעות שענינה בלילה ובלבול.להלן ההופעה הראשונה של "תֶּבֶל"]:ויקרא יח:כג -וְאִשָּׁה לֹא תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הוּא;רש"י -תבל הוא … Continue reading אחרי מות: בלוי ומבולבל ~ יהושע שטיינברג

פקודי: לעלות, אבל לא להתנתק ~ יהושוע שטיינברג

פקודי שמות לט:כא-וַיִּרְכְּסוּ אֶת הַחֹשֶׁן מִטַּבְּעֹתָיו אֶל טַבְּעֹת הָאֵפֹד בִּפְתִיל תְּכֵלֶת לִהְיֹת עַל חֵשֶׁב הָאֵפֹד וְלֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפֹד כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה'אֶת מֹשֶׁה. [התורה ציוותה (בפרשת תצוה)על חיבורו של החושן לאפוד בפועל "וירכסו",וכאן קיימו ב"י את המצווה.רש"י מביא עוד שתי הופעות של נגזרי 'רכס'במקרא]:רש"י שמות כח:כח-וירכסו-לשון חבור,וכן:תַּסְתִּירֵם בְּסֵתֶר פָּנֶיךָמֵרֻכְסֵי אִישׁ1(תה'לא:כא),חבורי חבלי רשעים.וכן:וְהָרְכָסִים לְבִקְעָה2(ישע'מ:ד),הרים הסמוכים זה לזה שאי … Continue reading פקודי: לעלות, אבל לא להתנתק ~ יהושוע שטיינברג

image_print