image_print

הודעה מיוחדת על המצב של היום

מחשבותי בענין המגיפה הנוראה הנוכחית, ר"ל. הגמרא בסנהדרין (צז.) אומרת שמשיח בא "בהיסח הדעת". בדרך כלל אנו מבינים את משמעות מימרא זו כ-"אף אחד לא חושב על הגאולה." אבל התבוננן... כרגע אין כמעט שום דבר אחר המדווח מלבד מחלה זו, ואפילו הסיפורים האחרים המועברים הם כולם בהקשר של הנגיף. אני חושב שהמילה היסח, כמו הרבה … Continue reading הודעה מיוחדת על המצב של היום

לך לך: המלט למקלט, לוט! ~ יהושוע שטיינברג

בפרשת השבוע, לך לך, אנו מתוודעים לראשונה לאחיינו של אברהם, לוט. האם יש משמעות שרמוז בשמו, אשר עשוי לספק תובנה לגבי בחירותיו ומעשיו? חכמינו פירשו שמות רבים כרמזים לאופיים (ראו למשל תנח' האזינו ז'), ואכן אמרו זאת גם על שמו של לוט (תנח' וישב ו'), אך במקרה זה לא ציין המדרש למה השם מרמז עליו (אך ראה פי' עץ יוסף על אתר). במאמר זה נסינו לקבוע את המשמעות הבסיסית של השם על ידי השוואתו למילים אחרות בשפת הקודש המכילות את שתי האותיות 'לט' - אותיות העיצור של המילה. אנו מקווים שההצעות שלנו יעזרו לפתור את התעלומה ה"לוּטה" הזו ולהאיר מושגים עטופים ב"עלטה".

בראשית: והנה הוא יציב מאוד ~ יהושוע שטיינברג

המילה "טוב" מופיעה פעמים רבות יותר בפרשת בראשית מאשר בכל פרשה אחרת - אך מה פירוש המילה המדוייקת? "Good" אולי יספיק כתרגום משוער, אך ישנם ניואנסים מגוונים אשר ניכרים בהקשרים שונים, כפי שמצינו בתרגומים ובפרשנים. מאמר זה מבקש לקבוע את המשמעות הבסיסית של מילה זו באמצעות טכניקות אטימולוגיות שונות, כגון השוואתה למילים אחרות המכילות את שתי האותיות "טב".     ומתוך נסיון לרדת לעומק שפת הקודש, אנו מקווים להעריך כיאות את גדולתו של העולם ה"טוב" של הקדוש ברוך הוא.

image_print