image_print

פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

פֶּלֶא,נְפִילָה, פִּיל,הַנְּפִלִים,תְּפִילָה,תְּפִילִין,הִפְלָה פֶּלֶא יש אנשים טפשים שירדו למצרים כדי למצוא ראיות שהנסים והנפלאות של עשר המכות באמת קרו.הם מצאו ראיות בהירוגליפים,ואז ניסו להסביר כיצד כל התופעות התרחשו באופן טבעי, על ידי סיבה ותוצאה. הם הסבירו שהיה מחלה כלשהי במים שגרמה לדגים למות,ולצפרדעים לצאת מן המים,ואחר כך הכינים וכו'. טיפשים!הפלא האמיתי, הפלא של חג הפסח, היה … Continue reading פֶּסַח: הפלא של חג הפסח ~ צבי אברהמס

בא: חַגָא דְפַטִירַיָא ~ צבי אברהמס

בא חַגָא דְפַטִירַיָא פֶּטֶר רֶחֶם, פְּטוּר,פָּטוּר, נִפְטָר,לְהִפָּטֵר,מַפְטִיר, הַפְטָרָה,פַּטְרוֹן,פִּטרִיוֹת פֶּטֶר רֶחֶםקַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא1 רש"י:פטר כל רחם. שפתח את הרחם תחילה, כמו פוטר מים ראשית מדון (משלי יז,יד.) וכן יפטירו בשפה (תהלים כב, ח.)יפתחו שפתים. וגם פוטר מים ענין השלחה המשלח המים והפותח אותם. וכל השלחה ופטירה ממקום צר למקום רחב נחשבת יציאה לחפשי שנאמר "וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים" תרגום ופטר … Continue reading בא: חַגָא דְפַטִירַיָא ~ צבי אברהמס

image_print