image_print

בהר: מיכה נימוך, מגוג יתמוגג ~ יהושע שטיינברג

מה הקשר בין "נמוך", לבין "הכאה" ו"ניכוי"? ומה פירוש "וַיָּמֹכּוּ בַּעֲוֹנָם" (תהלים קו:מג), ומה ההבדל בינו לבין הפסוק שמופיע בפ' בחוקותי שקוראים בשבוע הבא: וְהַנִּשְׁאָרִים בָּכֶם יִמַּקּוּ בַּעֲוֹנָם (ויקרא כו:לט)? כל זאת ועוד במסע השבועי בהבחנת נפלאות שפת הקודש.

image_print