image_print

בלק: וֹשים בסלע דרכך ~ יעקב לויפר

Yaqov Loyfer

Contributing Author at Veromemanu Foundation
Yaqov Loyfer

Latest posts by Yaqov Loyfer (see all)

ושים בסלע קינך ַוַיְּרא ֶאת ַהֵקּ ִיני ַוִיּ ָשּׂא ְמ ָשׁלוֹ ַויּ ֹ ַאמר ֵא ָיתן ָמוֹשֶׁבָך ְו ִשׂים ַבֶּסַּלע ִקֶנָּך (במדבר כד, כא) "דברי תורה" - אמר רבי שמואל בר נחמני – "כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם" (עירובין נד:). אחד המקומות בהם אפשר לראות במובהק את תכונתם זו של דברי תורה … Continue reading בלק: וֹשים בסלע דרכך ~ יעקב לויפר

בלק: קללה מרובעת ~ יהושוע שטיינברג

רוב רובה של פרשת בלק עוסק בקללת ישראל ע"י בלעם הרשע. ברם, נקטה התורה בפרשה זו מלה נדירה במקום "קללה" –לדעת מדקדקים מסוימים יחודית- והיא "קבה". יתר על כן, מלים דומות ל"קבה" נוקטו בצורה ייחודית לתאר שמות עצם כמו "אוהל" ועוד. מה היא עומק המלה הזו ולאיזו מטרה נוקטה פעמים כל כך רבות בפרשה זו? מאמר זה מתמקד בשאלות אלו.

בלק: מאמר קצר אבל התגלותי ~ יהושוע שטיינברג

במדבר כב:לב - וַיֹּאמֶר אֵלָיו מַלְאַךְ ה' עַל מָה הִכִּיתָ אֶת אֲתֹנְךָ זֶה שָׁלוֹשׁ רְגָלִים הִנֵּה אָנֹכִי יָצָאתִי לְשָׂטָן כִּי יָרַט הַדֶּרֶךְ לְנֶגְדִּי. [המלה "ירט" היא כמעט יחודית במקרא. ריב"ג ורד"ק חברוה בערך 'ירט', והוסיפו גם פסוק אחר לאותו ערך]: וְעַל יְדֵי רְשָׁעִים יִרְטֵנִי (איוב טז:יא)[1]. [נחלקו המפרשים בפתרון המלה בספר במדבר (ראה שלושה פירושים … Continue reading בלק: מאמר קצר אבל התגלותי ~ יהושוע שטיינברג

image_print