image_print

במדבר: פקידה על כל גווניה ~ יהושע שטיינברג

שרש 'פקד' מופיע בפ' במדבר עשרות פעמים, ואכן הוא מונח מצוי במקרא בכלל. אולם, מלה זו סובלת הוראות רבות, וגם בפרשתינו היא מופיעה עם משמעויות שונות. נתמקד במאמר זה בהבחנת מגוון ההוראות, ובנסיון למצוא את החוט אחוי המאחה אותן ביחד.

image_print