image_print

דברים: בין תופל לתיפלות ~ יהושוע שטיינברג

התורה אומרת שמשה דבר עם בני ישראל "בין פארן ובין תופל ולבן", אמנם, לא מצאנו אזכור של תופל ולבן בכל המסעות. במאמר הזה אנו בודקים את עומק המלה, ואת הקשר בינה לבין המלה "תִּפְלוּת" – שטות והבל, וכן את הקשר לַמָּן הלבן שאכלו אבותינו במדבר.

image_print