image_print

וירא: שחיתות והשחתה – מידה כנגד מידה – נפלאות שפת הקודש

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

https://www.facebook.com/jemsteinberg/videos/10157514864383361/ בר'יח:כח- אוּלַי יַחְסְרוּן חֲמִשִּׁים הַצַּדִּיקִם חֲמִשָּׁה הֲתַשְׁחִית בַּחֲמִשָּׁה אֶת כָּל הָעִיר. [שרש'שחת'מופיע שמונה פעמים בפרשת וירא,יותר מבכל פרשה אחרת בתורה.אולם,יש לציין שמופיעות גם ארבע מלים אחרות בתיאור הריסת סדום: 1. "לכלות" (יח:כא) 2. "לספות" (יח:כג-כד;יט:טו,יז) 3. "להמית" (יח:כה) 4. "להפוך" (יט:כא,כה,כט).א"כ יש להבין את ההבדל בין המלים הללו ומהו המסר שהן מלמדות אותנו.ושאלת השאלות … Continue reading וירא: שחיתות והשחתה – מידה כנגד מידה – נפלאות שפת הקודש

image_print