image_print

ויגש: בוכה ונבוך ~ נפלאות שפת הקודש

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

פרשת ויגש מספרת על חשיפתו המרגשת של יוסף את זהותו האמיתית בפני אחיו. ברגשות מגיע לעתים קרובות בכי, ששורשה 'בכה', והמילה הזו מופיעה שבע פעמים בפרשת השבוע, יותר מאשר בכל פרשה אחרת. במאמר אנו בוחנים מילה זו על ידי השוואתה למילים אחרות המכילות את שתי אותיות היסודיות 'בכ', בניסיון להבין את עומק המילה ומה פירוש "בכי" למעשה בתפיסת התורה. יהי רצון שכל דמעותינו תהיינה דמעות של שמחה וחגיגה!

image_print