image_print

ויגש: בוכה ונבוך ~ נפלאות שפת הקודש

פרשת ויגש מספרת על חשיפתו המרגשת של יוסף את זהותו האמיתית בפני אחיו. ברגשות מגיע לעתים קרובות בכי, ששורשה 'בכה', והמילה הזו מופיעה שבע פעמים בפרשת השבוע, יותר מאשר בכל פרשה אחרת. במאמר אנו בוחנים מילה זו על ידי השוואתה למילים אחרות המכילות את שתי אותיות היסודיות 'בכ', בניסיון להבין את עומק המילה ומה פירוש "בכי" למעשה בתפיסת התורה. יהי רצון שכל דמעותינו תהיינה דמעות של שמחה וחגיגה!

image_print