image_print

וישב: מאמר פושר ~ נפלאות שפת הקודש

וישב בר' מ:ח-וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו חֲלוֹם חָלַמְנוּ וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף הֲלוֹא לֵאלֹהִים פִּתְרֹנִים סַפְּרוּ נָא לִי. [הגם שמצינו חלומות רבים בחומש,שרש'פתר'מופיע בכל המקרא רק אצל יוסף,היינו בפרשיות וישב ומקץ1.ברם,שרש ארמי קרוב לו, 'פשר',מופיע בספר דניאל פעמים רבות בענין חלומות נבוכדנצר וה"כתב על הקיר"המסתורי בימי נֶכדו בלשאצר.יש שפירשו מלה זו כתרגום ארמי פשוט של … Continue reading וישב: מאמר פושר ~ נפלאות שפת הקודש

וישב: מאמר פושר ~ נפלאות שפת הקודש

  בר' מ:ח - וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו חֲלוֹם חָלַמְנוּ וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף הֲלוֹא לֵאלֹהִים פִּתְרֹנִים סַפְּרוּ נָא לִי. [הגם שמצינו חלומות רבים בחומש, שרש 'פתר' מופיע בכל המקרא רק אצל יוסף, היינו בפרשיות וישב ומקץ[1]. ברם, שרש ארמי קרוב לו, 'פשר', מופיע בספר דניאל פעמים רבות בענין חלומות נבוכדנצר וה"כתב על הקיר" המסתורי … Continue reading וישב: מאמר פושר ~ נפלאות שפת הקודש

image_print