image_print

כי תשא: תקופת הקוף ~ יהושוע שטיינברג

Founding Director, Editor-In-Chief at Veromemanu
Yehoshua (Jeremy) Steinberg
Latest posts by Yehoshua (Jeremy) Steinberg (see all)

תקציר המאמר: התורה מצווה בפרשת כי תשא לחגוג את "חג האסיף", שם חלופי לחג הסוכות, בתכנית השנה. התרגומים מתרגמים את המלה כ"יציאה ", אך זה קשה, מכיוון שהחג מתרחש זמן רב לאחר סיום ראש השנה היהודי. רש"י מדגיש אפוא שהמילה פירושה למעשה מחזור והיא מתייחסת לתחילת השנה החדשה. מאמר השבוע בוחן את עומק המילה הזו על ידי השוואתה למילים אחרות הרשומות על ידי הדקדוקים המוקדמים כנגזרים מאותו שורש - כולל קוף, הקוף המטוגן! אך באופן מפתיע, לאחר בדיקה מדוקדקת של מילים רבות המכילות את אותה מחרוזת בת שתי אותיות, מתגלה דפוס מובחן השופך אור על המשמעות הבסיסית, האחת הנושאת שיעורים עמוקים לחיינו שלנו.

image_print