image_print

משפטים: דקדק, דקדק בצדק ~ יהושוע שטיינברג

משפטיםשמות פרק כג:ז - מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק וְנָקִי וְצַדִּיק אַל תַּהֲרֹג כִּי לֹא אַצְדִּיק רָשָׁע. [שרש 'צדק' מופיע מאות פעמים במקרא, וכן חוזר על עצמו פעמיים בפסוק אחד כמו כאן פעמים רבות. נראה שניתן להבין פַּן חדש במושג הצדק בבדיקת מלים אחרות בעלות אותיות 'דק']: "דק" – [שחיקה]: וַהֲדִקּוֹת עַמִּים רַבִּים[1], וּתְדוּשִׁנַּהּ וְתַדְּקִנַּהּ[2]."דקר" – ['דקר': נעיצה, … Continue reading משפטים: דקדק, דקדק בצדק ~ יהושוע שטיינברג

image_print