image_print

קרח: פער המאחד ~ יהושוע שטיינברג

במ' טז:ו-ז - זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ לָכֶם מַחְתּוֹת קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ. וּתְנוּ בָהֵן אֵשׁ וְשִׂימוּ עֲלֵיהֶן קְטֹרֶת לִפְנֵי ה'. [שרשה של "קטרת" הוא 'קטר'. ברוב הופעותיו במקרא, שרש זה מציין  בושם היושב על האש, אמנם בארמית פירושו  קשר, כגון]: דניאל ה:ו - וְקִטְרֵי חַרְצֵהּ מִשְׁתָּרַיִן; אב"ע - וקטרי - קשורי חלציו כמעט היו מותרים. שם … Continue reading קרח: פער המאחד ~ יהושוע שטיינברג

image_print