image_print

שלח/יום כיפור: סליחה, מחילה, כפרה בשפע! ~ יהושוע שטיינברג

שלוש מלים עיקריות מתארות את עניני כפרת עונות: סליחה, מחילה, כפרה. אמנם, מה ההבדל המהותי ביניהן, כלומר, מהי הייחודיות של כל מלה? מאמר זה מוקדש לשאלה זו.

image_print